Az állami nyilvántartások és az elektronikus ügyintézés, Állami Számvevőszék, Budapest, 2021.

Békési Gábor, Kiss Mátyás, Várallai Luca: A technológia és a jog korrelációja, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Óriás Nándor Szakkollégium, Pécs, 2022.

Bonnyai Tünde – Danyek Miklós – Görgey Péter – Kriskó Edina – Molnár Anna – Tikos Anita: Kritikus Információs Infrastruktúrák Védelme, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2019

Budavári Krisztina: A magyar védelmi ipar helyzete és fejlődési lehetőségei, Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT), 2020

Demes István, Sebők István: A KOMONDOR VÉDETT KATONAI JÁRMŰ ÉS FELFEGYVERZÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDJAI, Katonai Logisztika 2021. évi 1-2. szám, Budapest, 2021.

Dornfeld László: A kibertérben elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben alkalmazható kényszerintézkedések, Belügyi Szemle, Budapest, 2018/2.

Durczy Levente, Molnár András: A hálózatbiztonság jogi vonatkozásai, TIG Konferencia Kiadvány, Budapest, 2023. 

Görög Márta – Menyhárd Attila – Koltay András: A személyiség és védelme, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2017.

Hegedűs Ferenc: EGY HADITECHNIKAI ESZKÖZ ÉLETCIKLUSKÖLTSÉGEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA A LYNX KF41
PÉLDÁJÁN KERESZTÜL LEVEZETVE, Katonai Logisztika 2023. évi 1-2. szám

Kassai Károly: A kibertér műveleti képesség szerepének, jelentőségének és fókuszának evolúciója…, Military and Intelligence Cybersecurity Research Paper, NKE, 2022/9.

Kiss Rebeka: A törvények jogalkotói indokolása – Egy kvantitatív kutatás tapasztalata, MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA, Miskolc, 2022.

Kőhidi Ákos: Fájlcsere és felelősség, NMHH Médiatudományi Intézet, Budapest, 2016.

Krasznay Csaba: A rendvédelmi szervek helye a kibervédelemben, Budapest, 2013.

Dr. Molnár Péter: A munkahelyi adatkezelések problémái a munkáltató szempontjából, Miskolci Egyetem, 2020.

Nina Poyda-Nosyk, Botond Kálmán, R. K. Tailor: Financial Literacy in Ukraine and Hungary with special regard to the Performance of University Students, Pacific Business Review International, 2022.

Pavel Havlíček, Andrei Yeliseyeu: DISINFORMATION RESILIENCE INDEX IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN 2021, EAST Center, Warsaw, 2021.

Pedagógusok kommunikációja online térben, Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2020.

Pogácsás Anett: Különbözőség az egységben, Pázmány Press, Budapest, 2017.

Pohl Dóra Luca, Telegdy Blanka: Kiberbűncselekmények elleni küzdelem, A technológia és a jog korrelációja, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Óriás Nándor Szakkollégium, 2022.

Redakcja Marcin Wielec: Cyberbezpieczeństwo na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2023

Rendvédelem-történeti Hírlevél, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, XXX.évf. (2020) 59-60.sz., Budapest, 2020.

Speck Gyula: The Primacy of Politics? Arms Imports and Political Relations of the Visegrád Countries 1999–2020, Vol. 21 No. 1 (2022): AARMS – Academic and Applied Research in Military and Public Management Science, 2022.

Speck Gyula: Magyar–német védelmi kapcsolatok Magyarország új Nemzeti Biztonsági Stratégiájának tükrében, Hadtudomány 2020/3, Budapest, 2020.

Tóth Tamás: ACTUALITIES OF CERTAIN SECURITY ASPECTS OF CRYPTOGRAPHY
WITH REGARD TO INFORMATION SOCIETIES, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, NATIONAL
SECURITY REVIEW, 1/2023.

Tóth Veronika Zsófia: A pilóta nélküli repülő szerkezetek (UAV-k) rendvédelemben betöltött szerepe, biztonságtechnikai kockázata, a rendvédelmi drónok jövőbeli fejlesztési iránya és a biztonságtechnikai kockázatok csökkentésének lehetőségei, RENDVÉDELEM XII. évfolyam 2023/1. szám

Dr. Takó Sándor: A filmkészítés folyamatát övező polgári jogi kérdések Magyarországon és az Egyesült Államokban, különös tekintettel a szerzői jogra, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 9. (119.) évfolyam 1. szám, Budapest, 2014.

Ujhegyi Péter: A BIOMETRIA KIALAKULÁSÁRÓL ÉS ALKALMAZÁSÁRÓL, Honvédségi Szemle, Budapest, 2021/3.

Varga Csilla: CIVIL-KATONAI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KATONAI MŰVELETEIBEN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN, NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, Hadtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2022.