Az állami nyilvántartások és az elektronikus ügyintézés, Állami Számvevőszék, Budapest, 2021.

Bonnyai Tünde – Danyek Miklós – Görgey Péter – Kriskó Edina – Molnár Anna – Tikos Anita: Kritikus Információs Infrastruktúrák Védelme, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2019

Demes István, Sebők István: A KOMONDOR VÉDETT KATONAI JÁRMŰ ÉS FELFEGYVERZÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDJAI, Katonai Logisztika 2021. évi 1-2. szám, Budapest, 2021.

Dornfeld László: A kibertérben elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben alkalmazható kényszerintézkedések, Belügyi Szemle, Budapest, 2018/2.

Görög Márta – Menyhárd Attila – Koltay András: A személyiség és védelme, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2017.

Kőhidi Ákos: Fájlcsere és felelősség, NMHH Médiatudományi Intézet, Budapest, 2016.

Krasznay Csaba: A rendvédelmi szervek helye a kibervédelemben, Budapest, 2013.

Dr. Molnár Péter: A munkahelyi adatkezelések problémái a munkáltató szempontjából, Miskolci Egyetem, 2020.

Pavel Havlíček, Andrei Yeliseyeu: DISINFORMATION RESILIENCE INDEX IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN 2021, EAST Center, Warsaw, 2021.

Pedagógusok kommunikációja online térben, Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2020.

Pogácsás Anett: Különbözőség az egységben, Pázmány Press, Budapest, 2017.

Rendvédelem-történeti Hírlevél, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, XXX.évf. (2020) 59-60.sz., Budapest, 2020.

Speck Gyula: Magyar–német védelmi kapcsolatok Magyarország új Nemzeti Biztonsági Stratégiájának tükrében, Hadtudomány 2020/3, Budapest, 2020.

Dr. Takó Sándor: A filmkészítés folyamatát övező polgári jogi kérdések Magyarországon és az Egyesült Államokban, különös tekintettel a szerzői jogra, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 9. (119.) évfolyam 1. szám, Budapest, 2014.

Ujhegyi Péter: A BIOMETRIA KIALAKULÁSÁRÓL ÉS ALKALMAZÁSÁRÓL, Honvédségi Szemle, Budapest, 2021/3.

Varga Csilla: CIVIL-KATONAI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KATONAI MŰVELETEIBEN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN, NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, Hadtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2022.