A szakmai tapasztalataim kiterjednek kis, közepes és nagyméretű IT fejlesztési projektek vezetésére, illetve a projekttel összefüggő feladatok koordinálására. A projekt valamennyi szakaszában vezetni és támogatni tudom a fejlesztők és más IT szakemberek munkáját, valamint előállítom a szükséges projektdokumentációt, eredményterméket.

Az elmúlt években részt vettem agilis és waterfall modell alapján szervezett és vezetett projektek irányításában egyaránt, de szükség esetén egyedi módszertannal történt a munkavégzés, egyszerre igazodva az erőforrásokhoz, valamint a megrendelői igényekhez.

IT projektvezetés
83%
IT Security
79%

A szakmai érdeklődésem központjában a kiberbiztonság áll, melynek keretei között mind az IT projektvezetés, mind az IT fejlesztés tekintetében információbiztonsági módszertant dolgoztam ki, melynek segítségével elérhetők az információbiztonsággal kapcsolatos elvárások a projekt teljes életszakaszában.

Szakmai tapasztalatom kiterjed olyan IT fejlesztési projektekre is, melynek átadása kapcsán szükséges az adott elektronikus információs rendszer osztályba sorolása, illetve az átadás része a Nemzeti Kibervédelmi Intézet által végzett sérülékenységvizsgálat.

Tapasztalataim kiterjednek továbbá az  MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány működtetésére, az ezzel kapcsolatos, információbiztonságért felelő személy (IBF) által végzett feladatokra, illetve a már megszerzett tanúsítvány által lefedett területek szabvány szerinti fejlesztésére egyaránt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett elektronikus információbiztonsági vezető képzésben vettem részt.

A projektvezetéssel összefüggésben rendkívül fontosnak tartom a hatékony kommunikációt, mind a megrendelők, mind a projektpartnerek, mind a belső csapat irányában. Ezen a területen folyamatosan és proaktívan fejlesztem a kompetenciáimat.

A jogi végzettségemnek megfelelően szeretem és értem a hivatalos nyelv használatát, könnyedén teremtek megfelelő kommunikációs légkört az államigazgatás területén, de szeretem a kötetlen, projektorientált belső kommunikációt is.

Az utóbbi 25 évben számos platformon írtam különböző cikkeket, elsődlegesen jogi és védelempolitikai területekre fókuszálva. Ennek eredménye több tucatnyi hivatkozás különböző médiafelületekről, illetve számos tudományos hivatkozás.

Kommunikáció
85%
Minőségbiztosítás
69%

Az IT projektszervezési és vezetési tapasztalataim, valamint ismereteim alapján képes vagyok – külső félként – az IT fejlesztési és üzemeltetési projektek minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenységek megszervezésére, a minőségbiztosítási módszertan kidolgozására, valamint a minőségbiztosítással lefedett tevékenység értékelésére.

A munkám szinte minden aspektusában rendkívül fontos a megfelelő helyzetértékelés, illetve a feladatok és elvárások pontos megismerése, az erőforrások hatékony felhasználása. Ez a véleményem szerint folyamatos elemzést tesz szükségessé.

Másrészt – szűkebb értelembe véve – bizonyos területeken, különösen az államigazgatással kapcsolatban, illetve a jogi relevanciával bíró feladatoknál korlátozottan képes vagyok ellátni a Business Analyst, illetve igazgatásszervezési feladatokat is.

Elemzés
82%
Oktatás
81%

Az elmúlt évek során több konferenciaelőadást is tartottam a kiberbiztonság témakörében. Mint információbiztonságért felelős személy folyamatosan fejlesztem az ISO 27001 alapján elkészített oktatási anyagainkat, tájékoztatóinkat.

Emellett eseti és rendszeres belső képzéseket, tudatosító kampányokat, hírleveleket szervezek, illetve szerkesztek az információbiztonság területén. Az általam elkészített oktatási anyagok magukban foglalják a visszaméréshez szükséges teszteket és azok kiértékelési módszertanát is.

Az elmúlt években meghívott előadóként, gyakorlati szakemberként tartottam előadást kiberbiztonsági témában a Tomori Pál Főiskolán, a projekttervezés területén pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Az IT fejlesztéssel párhuzamosan, folyamatosan merülnek fel adatvédelmi kérdések, melyek megválaszolása általában speciális jogi ismereteket igényel. Ezen területen is szerteágazó ismeretekre tettem szert, illetve ágazati (egészségügyi adatok kezelése) tapasztalataim is vannak.

Adatvédelem
87%
Licencgazdálkodás
76%

A Szegedi Tudományegyetemen folytatott jogi tanulmányaim kapcsán igyekeztem az IT területek felé orientálódni. Ilyen kapcsolódási pont volt a szerzői jog, illetve a licencgazdálkodás. A területen később rendszeresen blogoltam.

Később egy középvállalkozásnál kifejezetten licencgazdálkodással, annak menedzsmentjével foglalkoztam, jelenleg pedig az ISO 27001 szabvány kapcsán látom el a licencnyilvántartással összefüggő feladatokat.